Kvartal 52 - Dokumentasjon

Mulighetsstudiet tar for seg et svært interessant kvartal i Hamar sentrum. Et kvartal med mange spennende kvaliteter knyttet til beliggenhet, miljø, kulturhistorie, arkitektur og bruk. Studien ser på disse kvalitetene og hvilke helhetlige grep som kan tas for å ivareta og styrke de miljøskapende og kulturhistoriske verdiene samtidig som det legges en strategi for utvikling og fornying. Verdien av bevaring må ses opp i mot vedien av fonying og byutvikling og hvorvidt disse kan spille på lag.

Denne nettsiden har som formål å presentere ideer og konsepter, utarbeidet av prosjektgruppen bestående av Hans Cats, Geir Cock, Anne Marie Stenmark, Hans Aleksander Østhagen, Christian Dybendal og Preben Madsen sommeren 2009.Last ned rapporten i pdf format ved å klikke på bildet.