Prototyper BEFI-undersøkelse

For å si noe om hva kvartalet er i dag og hva det kan bli i fremtiden er det benyttet en undersøkelsesmetode balt BEFI; branding, earth, flow og incorporation.det dreiser seg om å sette et ord eller en setning på hvert av disse stikkordene som sammen gir et bilde av kvartalet. Dette blir Prototyp I. Videre ses det på hva som ønskes oppnådd, hvilke mål som er satt og hva i analysen som ikke spiller på lag med dette. Det foretas så endringer og det settes ned nye stikkord som skal hjelpe med å utvikle prosjektet i riktig retning. Dette kalles Prototyp II


Picture5